Algemene vaardigheden

Differentiëren

Functies met een wortel Examen 2015-II Opgave 5,6
De oppervlakte van driehoek ABC Examen 2015-I Opgave 17,18
(G)een exponentiŰle functie Examen 2015-I Opgave 16
Grafiek met lijnstuk Examen 2015-I Opgave 10
Zwabberende functie Examen 2014-II Opgave 11
Functies met een wortel Examen 2014-II Opgave 5
Twee functies Examen 2014-I Opgave 19
f boven g Examen 2014-I Opgave 12
Gebroken functie Examen 2014-I Opgave 6,7
Kwelders Examen 2014-I Opgave 2
Wortel met raaklijn Examen 2013-II Opgave 18
Kegels en kubus Examen 2013-II Opgave 17
Zuinig inpakken Examen 2013-II Opgave 13
Derdegraadsfunctie en sinus Examen 2013-I Opgave 10
Wortel en parabool Examen 2013-I Opgave 5
Functies met een wortel Examen 2012-II Opgave 17
Grafiek Examen 2012-II Opgave 5
Wortelfunctie Examen 2012-I Opgave 11
Vliegende parkieten Examen 2012-I Opgave 3,4
Functies met een wortel Examen 2011-II Opgave 15
Inkomensverdeling Examen 2011-II Opgave 3
Bushalte Examen 2011-I Opgave 11
Polynoom Examen 2011-I Opgave 5
Helling Examen 2010-II Opgave 15
Productfuncties Examen 2010-II Opgave 10
Wortelfunctie Examen 2010-I Opgave 16
Wortelfunctie en raaklijn Examen 2009-II Opgave 18
Gebroken functie met rechthoek Examen 2009-II Opgave 14
Wortelfunctie Examen 2009-I Opgave 6
Halve cirkel en een derdegraadsfunctie Examen 2008-II Opgave 19
Horizontale lijnen Examen 2008-I Opgave 7,8
Steeds meer vlees Examen 2008-I Opgave 13
Combi-functie Examen 2008-I Opgave 19
Derdemacht en logaritme Examen 2007-II Opgave 11
Machtsfuncties en rechte lijn Examen 2007-I Opgave 17,19
Functies Examen 2006-II Opgave 7
Paraboolvormig kunstwerk Examen 2006-II Opgave 14
Verkeersdichtheid Examen 2006-I Opgave 8
Lijn en parabool Examen 2006-I Opgave 23
Een familie van functies Examen 2005-II Opgave 17
Derdegraads functies Examen 2005-I Opgave 20
Bacteriecultuur Examen 2004-II Opgave 3
Raken Examen 2004-I Opgave 12,13
Vierkant Examen 2003-II Opgave 18
Spitsboog Examen 2003-I Opgave 9
Derdegraadsfunctie Examen 2003-I Opgave 16,17
Pompen of ... Examen 2002-II Opgave 2
Functies Examen 2002-I Opgave 2
Sterkte van een balk Examen 2002-I Opgave 11
Derdegraadsfunctie Examen 2001-II Opgave 2,3
Weerstand Examen 2001-I Opgave 7
Kelderluik Examen 2000-II Opgave 20
Bloemenvaas Examen 2000-I Opgave 14,16

Formules omwerken

Veilig vliegen Examen 2015-II Opgave 3
Gevaar op zee Examen 2014-II Opgave 2
Het gewicht van een paard Examen 2012-II Opgave 3
Water en zwaartekracht Examen 2010-II Opgave 18
Bumpersticker Examen 2009-II Opgave 15,16
Kaas Examen 2009-II Opgave 4
Derdegraads functies Examen 2005-I Opgave 22
Geluidssnelheid in de atmosfeer Examen 2004-I Opgave 6
Sterkte van een balk Examen 2002-I Opgave 9,10

Formules opstellen

Zuinig inpakken Examen 2013-II Opgave 11,12
Archimedes Wave Swing Examen 2010-I Opgave 11
Gebroken functie met rechthoek Examen 2009-II Opgave 13
Vetpercentage Examen 2009-I Opgave 5
Paraboolvormig kunstwerk Examen 2006-II Opgave 13,15
Derdegraads functies Examen 2005-I Opgave 22
Vliegen Examen 2002-II Opgave 20

Grafiek aflezen

Veilig vliegen Examen 2015-II Opgave 1

Grafiek tekenen

Kruis in cirkel Examen 2011-II Opgave 18
Archimedes Wave Swing Examen 2010-I Opgave 12
Diersoorten Examen 2010-I Opgave 2
Ijs Examen 2006-I Opgave 2
Bacteriecultuur Examen 2004-II Opgave 5
Pompen of ... Examen 2002-II Opgave 4
Windenergie Examen 2001-II Opgave 12
Kelderluik Examen 2000-II Opgave 21

Lengte verbindingslijnstuk

Functie met logaritme Examen 2014-I Opgave 15
f boven g Examen 2014-I Opgave 11
Wortel en parabool Examen 2013-I Opgave 6
Functies met een wortel Examen 2011-II Opgave 14
Gebroken functie met rechthoek Examen 2009-II Opgave 12
Combi-functie Examen 2008-I Opgave 20
Functies Examen 2006-II Opgave 8
Lijn en parabool Examen 2006-I Opgave 22
Een familie van functies Examen 2005-II Opgave 15,18
Derdegraads functies Examen 2005-I Opgave 21
Twee lijnen en een driehoek Examen 2004-II Opgave 18
Vierkant Examen 2003-II Opgave 17
Spitsboog Examen 2003-I Opgave 7,8
Functies Examen 2002-I Opgave 3

Limieten en asymptoten

Gebroken functies Examen 2014-II Opgave 18
Functie met logaritme Examen 2014-I Opgave 14
Kwelders Examen 2014-I Opgave 4
Overlevingstijd Examen 2011-I Opgave 3

Translaties en vermenigvuldigingen

Gebroken functies Examen 2014-II Opgave 19
Wortelfunctie Examen 2012-I Opgave 12
Functies Examen 2006-II Opgave 6
Bloemenvaas Examen 2000-I Opgave 15

Vergelijkingen en ongelijkheden (exact/algebraïsch)

Vierkanten Examen 2015-II Opgave 8
Functies met een wortel Examen 2015-II Opgave 4,7
Grafiek met lijnstuk Examen 2015-I Opgave 11
Zwabberende functie Examen 2014-II Opgave 10
Functies met een wortel Examen 2014-II Opgave 4,6
Twee functies Examen 2014-I Opgave 18
Gebroken functie Examen 2014-I Opgave 5
Wortel en parabool Examen 2013-I Opgave 4
Functies met een wortel Examen 2012-II Opgave 16,18
Wortelfunctie Examen 2012-I Opgave 10
Vliegende parkieten Examen 2012-I Opgave 4
Bushalte Examen 2011-I Opgave 10
Overlevingstijd Examen 2011-I Opgave 2
Productfuncties Examen 2010-II Opgave 11
Wortelfunctie Examen 2010-I Opgave 17
Vetpercentage Examen 2009-I Opgave 2
Halve cirkel en een derdegraadsfunctie Examen 2008-II Opgave 18
Horizontale lijnen Examen 2008-I Opgave 7
Hoogtetraining Examen 2007-II Opgave 9
Machtsfuncties en rechte lijn Examen 2007-I Opgave 18
Functies Examen 2006-II Opgave 5
Weggebruik Examen 2005-II Opgave 4

Vergelijkingen en ongelijkheden

Boeien Examen 2015-II Opgave 16
Veilig vliegen Examen 2015-II Opgave 2
(G)een exponentiŰle functie Examen 2015-I Opgave 15
Geluidsbox Examen 2015-I Opgave 12
Functie met sinus Examen 2015-I Opgave 5
Gebroken functies Examen 2015-I Opgave 1,3
Gevaar op zee Examen 2014-II Opgave 3
f boven g Examen 2014-I Opgave 13
Kwelders Examen 2014-I Opgave 1,3
Kegels en kubus Examen 2013-II Opgave 16
Debiet Examen 2013-II Opgave 7
Olie Examen 2013-I Opgave 13
Tornadoschalen Examen 2013-I Opgave 2
Grafiek Examen 2012-II Opgave 6
Satellieten Examen 2012-I Opgave 13
CO2 Examen 2012-I Opgave 9
Vliegende parkieten Examen 2012-I Opgave 2
Inkomensverdeling Examen 2011-II Opgave 5
Toiletpapier Examen 2011-I Opgave 16
Water en zwaartekracht Examen 2010-II Opgave 17,19
Bumpersticker Examen 2009-II Opgave 17
Kaas Examen 2009-II Opgave 3
Vetpercentage Examen 2009-I Opgave 3
Golfhoogte Examen 2008-II Opgave 1
Halve cirkel en een derdegraadsfunctie Examen 2008-II Opgave 17
Steeds meer vlees Examen 2008-I Opgave 15
Mobiele telefoon Examen 2007-I Opgave 9,10,11
Ijs Examen 2006-I Opgave 1
Weggebruik Examen 2005-II Opgave 3
Bacteriecultuur Examen 2004-II Opgave 1,4
Kogelstoten Examen 2004-I Opgave 2,3,4
Geluidssnelheid in de atmosfeer Examen 2004-I Opgave 7
Vierkant Examen 2003-II Opgave 16
Pompen of ... Examen 2002-II Opgave 3
Vliegen Examen 2002-II Opgave 17,18,19
Functies Examen 2002-I Opgave 1
Derdegraadsfunctie Examen 2001-II Opgave 1,4
Weerstand Examen 2001-I Opgave 8
Bloemenvaas Examen 2000-I Opgave 14

Exponentiële en logaritmische formules

Differentiëren

Fruitvliegjes Examen 2000-I Opgave 11

Formules omwerken

Mosselen Examen 2011-II Opgave 9
Hersengewicht Examen 2010-II Opgave 6
Diersoorten Examen 2010-I Opgave 3
Toename lichaamsgewicht zwangere vrouw Examen 2006-II Opgave 4
Fruitvliegjes Examen 2000-I Opgave 12

Formules opstellen

Vierkanten Examen 2015-II Opgave 11
CO2 Examen 2012-I Opgave 8
Overlevingstijd Examen 2011-I Opgave 4
Diergemeenschappen in Afrika Examen 2009-I Opgave 18
Koffiekan Examen 2008-II Opgave 10
Dijkverhoging Examen 2007-II Opgave 22
Volumeknop Examen 2005-II Opgave 22

Limieten en asymptoten

Mosselen Examen 2011-II Opgave 7
Sluipwespen Examen 2009-II Opgave 11
Beatrix-euro's Examen 2002-I Opgave 21
Fruitvliegjes Examen 2000-I Opgave 10

Overige vraagstukken

Luchtdruk en hoogte Examen 2012-II Opgave 11
Mosselen Examen 2011-II Opgave 8
Logaritmentafel Examen 2011-I Opgave 18
Diersoorten Examen 2010-I Opgave 2
Sluipwespen Examen 2009-II Opgave 10
Diergemeenschappen in Afrika Examen 2009-I Opgave 15,16
Uitsterven van soorten Examen 2008-I Opgave 1
Hoogtetraining Examen 2007-II Opgave 5
De wet van Moore Examen 2007-I Opgave 1,2
Toename lichaamsgewicht zwangere vrouw Examen 2006-II Opgave 1
Windsnelheid en hoogte Examen 2006-I Opgave 15
Volumeknop Examen 2005-II Opgave 21
Bevolkingsgroei Examen 2005-I Opgave 19
Medicijnen voorschrijven Examen 2003-II Opgave 13,14
Medicijnen Examen 2003-I Opgave 11,14,15
Visserijbeheer Examen 2002-II Opgave 11
Beatrix-euro's Examen 2002-I Opgave 20
Windenergie Examen 2001-II Opgave 9,10
Bevolkingsgroei Examen 2001-II Opgave 13
Lawaaitrauma Examen 2001-I Opgave 17,19
Hoge bomen Examen 2000-II Opgave 10,11,13

Translaties en vermenigvuldigingen


Vergelijkingen en ongelijkheden (exact/algebraïsch)

Vierkanten Examen 2015-II Opgave 10
Geluidsbox Examen 2015-I Opgave 14
Getint glas Examen 2014-II Opgave 14
Olie Examen 2013-I Opgave 12
Logaritmentafel Examen 2011-I Opgave 19
Snijpunt Examen 2010-I Opgave 13
Derdemacht en logaritme Examen 2007-II Opgave 10
Dijkverhoging Examen 2007-II Opgave 21
Machtsfuncties en rechte lijn Examen 2007-I Opgave 20

Vergelijkingen en ongelijkheden

Geluidsbox Examen 2015-I Opgave 13
Getint glas Examen 2014-II Opgave 12,13
Windenergie Examen 2013-II Opgave 2,3
Olie Examen 2013-I Opgave 11
Luchtdruk en hoogte Examen 2012-II Opgave 12,13
Inkomensverdeling Examen 2011-II Opgave 4
Hersengewicht Examen 2010-II Opgave 4,5
Diergemeenschappen in Afrika Examen 2009-I Opgave 17
Uitsterven van soorten Examen 2008-I Opgave 2,3
De wet van Moore Examen 2007-I Opgave 3,4
Toename lichaamsgewicht zwangere vrouw Examen 2006-II Opgave 3
Windsnelheid en hoogte Examen 2006-I Opgave 16
Volumeknop Examen 2005-II Opgave 19,20
Asfaltbetonwegen Examen 2004-II Opgave 10,11,12
Zeehonden Examen 2004-I Opgave 15,16
Medicijnen voorschrijven Examen 2003-II Opgave 12
Vierkant Examen 2003-II Opgave 19
Medicijnen Examen 2003-I Opgave 12
Visserijbeheer Examen 2002-II Opgave 12
Beatrix-euro's Examen 2002-I Opgave 18
Bevolkingsgroei Examen 2001-II Opgave 14,15
Hoge bomen Examen 2000-II Opgave 12
Fruitvliegjes Examen 2000-I Opgave 9

Formules met twee of meer variabelen

Boeien Examen 2015-II Opgave 16,18
Geluidsbox Examen 2015-I Opgave 12,14
Debiet Examen 2013-II Opgave 6,7
Het gewicht van een paard Examen 2012-II Opgave 2
Water en zwaartekracht Examen 2010-II Opgave 16,17,18,19
Uitsterven van soorten Examen 2008-I Opgave 1,2,3
Alcohol en rijvaardigheid Examen 2005-I Opgave 5,6
Kogelstoten Examen 2004-I Opgave 1,2,3,4
Vliegen Examen 2002-II Opgave 17,18,19,20
Sterkte van een balk Examen 2002-I Opgave 8,9,10

Goniometrie

Differentiëren

Een functie met sinus en cosinus Examen 2015-II Opgave 14,15
Functie met sinus Examen 2015-I Opgave 4,5
Cosinus met lijnen Examen 2013-II Opgave 9
Sinuso´de Examen 2012-I Opgave 17
Kruis in cirkel Examen 2011-II Opgave 19
Sinuso´de Examen 2011-I Opgave 13
Raken Examen 2010-I Opgave 8
Product van twee sinusoïden Examen 2009-II Opgave 8,9
Sinus-cosinusfunctie Examen 2009-I Opgave 8
Temperatuurverloop Examen 2000-II Opgave 4
Bioritme Examen 2000-I Opgave 3

Formules opstellen

Functie met sinus Examen 2015-I Opgave 6
Grafiek van een cosinus Examen 2013-I Opgave 16
Sinuso´des Examen 2012-II Opgave 15
Sinuso´de Examen 2011-I Opgave 12
Verzet en snelheid Examen 2010-II Opgave 3
Archimedes Wave Swing Examen 2010-I Opgave 9
Sinus-cosinusfunctie Examen 2009-I Opgave 9
Cosinus Examen 2001-I Opgave 11
Temperatuurverloop Examen 2000-II Opgave 2
Bioritme Examen 2000-I Opgave 1

Grafiek tekenen

Temperatuurverloop Examen 2000-II Opgave 1

Overige vraagstukken

Cosinus met lijnen Examen 2013-II Opgave 10
Archimedes Wave Swing Examen 2010-I Opgave 10

Translaties en vermenigvuldigingen

Sinuso´des Examen 2012-II Opgave 14
Cosinus Examen 2001-I Opgave 10

Vergelijkingen en ongelijkheden

Cosinus met lijnen Examen 2013-II Opgave 8,9
Sinuso´de Examen 2012-I Opgave 16
Sinus-cosinusfunctie Examen 2009-I Opgave 7
Cosinus Examen 2001-I Opgave 9
Temperatuurverloop Examen 2000-II Opgave 3,4
Bioritme Examen 2000-I Opgave 2,4

Kansrekening

Vermenigvuldigingsregel, somregel, permutaties, combinaties

Een gokje wagen Examen 2008-II Opgave 4,5
Triominos Examen 2008-I Opgave 9,10
Biggen Examen 2007-II Opgave 14,15
Dijkverhoging Examen 2007-II Opgave 18
Pakjesspel Examen 2007-I Opgave 12,13,14,15
Besmetting Examen 2006-II Opgave 16,18
Windsnelheid en kansen Examen 2006-I Opgave 11
Meerlingen Examen 2006-I Opgave 17
Watertransport Examen 2005-II Opgave 8,9
Alcohol en rijvaardigheid Examen 2005-I Opgave 7
Nederlandse Spoorwegen Examen 2005-I Opgave 9,13
Uitgaan Examen 2004-II Opgave 6,8,9
De matrixcode Examen 2004-II Opgave 19,20
Een Afrikaans spelletje Examen 2004-I Opgave 8,9,10,11
De Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2000 Examen 2004-I Opgave 19
Kalveren Examen 2003-II Opgave 4
Medicijnen voorschrijven Examen 2003-II Opgave 15
Balansspel Examen 2002-II Opgave 6,7,8,9
Schuttersfeest Examen 2002-I Opgave 4,5,6,7
Beatrix-euro's Examen 2002-I Opgave 17
Potgrond Examen 2001-II Opgave 5
Powerbead-armbanden Examen 2001-II Opgave 16,17,18
Jus d'orange Examen 2001-I Opgave 1
Lootjes trekken Examen 2001-I Opgave 12,13,14,15
Niertransplantaties Examen 2000-II Opgave 14,15,17
Euromix Examen 2000-I Opgave 19,20

Vaasmodel, complementregel, binomiale verdeling, voorwaardelijke kansen

Eén tegen 100 Examen 2008-II Opgave 12,15
Leugendetector Examen 2008-I Opgave 16,17
Triominos Examen 2008-I Opgave 11
Biggen Examen 2007-II Opgave 13,16,17
Dijkverhoging Examen 2007-II Opgave 19,20
Pakjesspel Examen 2007-I Opgave 16
Lichaamslengtes van mannen en vrouwen Examen 2007-I Opgave 8
Besmetting Examen 2006-II Opgave 16,19
Meerlingen Examen 2006-I Opgave 18,19
Windsnelheid en kansen Examen 2006-I Opgave 10,12
Ijs Examen 2006-I Opgave 3
Leesvaardigheid Examen 2005-II Opgave 12
Watertransport Examen 2005-II Opgave 6,7
Weggebruik Examen 2005-II Opgave 5
Nederlandse Spoorwegen Examen 2005-I Opgave 10
De matrixcode Examen 2004-II Opgave 21
Kangoeroe Examen 2004-II Opgave 15
De Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2000 Examen 2004-I Opgave 18,20
Een Afrikaans spelletje Examen 2004-I Opgave 11
Telefonische enquête Examen 2003-II Opgave 5,6,8
Kroonkurken Examen 2003-I Opgave 19,20, 21
Sparrenbomen Examen 2003-I Opgave 3
Geboortegewicht Examen 2002-II Opgave 16
Balansspel Examen 2002-II Opgave 5
Zwangerschapsduur Examen 2002-I Opgave 13,16
Powerbead-armbanden Examen 2001-II Opgave 19
Jus d'orange Examen 2001-I Opgave 2,3
Lootjes trekken Examen 2001-I Opgave 16
Melkpakken vullen Examen 2000-II Opgave 8,9
Niertransplantaties Examen 2000-II Opgave 16
Euromix Examen 2000-I Opgave 17,18

Verwachtingswaarde, formules

Een gokje wagen Examen 2008-II Opgave 6
Eén tegen 100 Examen 2008-II Opgave 13,14,16
Leugendetector Examen 2008-I Opgave 18
Besmetting Examen 2006-II Opgave 20
Ijs Examen 2006-I Opgave 4
Watertransport Examen 2005-II Opgave 10
Nederlandse Spoorwegen Examen 2005-I Opgave 11,12
Kangoeroe Examen 2004-II Opgave 16
Telefonische enquête Examen 2003-II Opgave 7
Kroonkurken Examen 2003-I Opgave 18

Lineaire formules

Een functie met sinus en cosinus Examen 2015-II Opgave 15
Functies met een wortel Examen 2015-II Opgave 6
De oppervlakte van driehoek ABC Examen 2015-I Opgave 18
Gebroken functies Examen 2014-II Opgave 18
Gebroken functie Examen 2014-I Opgave 7
Wortel met raaklijn Examen 2013-II Opgave 19
Grafiek van een logaritme Examen 2013-I Opgave 14
Tornadoschalen Examen 2013-I Opgave 3
Luchtdruk en hoogte Examen 2012-II Opgave 10
CO2 Examen 2012-I Opgave 7
Polynoom Examen 2011-I Opgave 6
Archimedes Wave Swing Examen 2010-I Opgave 12
Wortelfunctie en raaklijn Examen 2009-II Opgave 19
Vetpercentage Examen 2009-I Opgave 4,5
Steeds meer vlees Examen 2008-I Opgave 12
Broze botten Examen 2007-II Opgave 2
Dijkverhoging Examen 2007-II Opgave 22
Toename lichaamsgewicht zwangere vrouw Examen 2006-II Opgave 2
Windsnelheid en hoogte Examen 2006-I Opgave 14
Weggebruik Examen 2005-II Opgave 4
Volumeknop Examen 2005-II Opgave 22
Hartfrequentie Examen 2003-II Opgave 9
Spitsboog Examen 2003-I Opgave 10
Pompen of ... Examen 2002-II Opgave 1
Lawaaitrauma Examen 2001-I Opgave 18

Logistische formules

Kwelders Examen 2014-I Opgave 1
Olie Examen 2013-I Opgave 13

Normale verdeling

Golfhoogte Examen 2008-II Opgave 2,3
Bier tappen Examen 2008-I Opgave 4,5,6
Broze botten Examen 2007-II Opgave 3,4
Lichaamslengtes van mannen en vrouwen Examen 2007-I Opgave 5,6,7
Intelligentiequotiënt Examen 2006-II Opgave 9,10,11,12
Windsnelheid en kansen Examen 2006-I Opgave 13
Meerlingen Examen 2006-I Opgave 20,21
Leesvaardigheid Examen 2005-II Opgave 11,13,14
Bevolkingsgroei Examen 2005-I Opgave 14,15,16,17
Uitgaan Examen 2004-II Opgave 7
De Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2000 Examen 2004-I Opgave 21
Kalveren Examen 2003-II Opgave 2,3
Sparrenbomen Examen 2003-I Opgave 1,2,4,5
Geboortegewicht Examen 2002-II Opgave 13,14,15
Zwangerschapsduur Examen 2002-I Opgave 14,15
Potgrond Examen 2001-II Opgave 6,7
Jus d'orange Examen 2001-I Opgave 4
Melkpakken vullen Examen 2000-II Opgave 6,7
Bestrijdingsmiddelen Examen 2000-I Opgave 5,6

Optimaliseren

Horizontale lijnen Examen 2008-I Opgave 8

(Ruimte)meetkunde

Afstanden

Theezakje Examen 2014-I Opgave 16
Kegels en kubus Examen 2013-II Opgave 15
Hearst Tower Examen 2013-I Opgave 7
Kegelkunstwerk Examen 2012-II Opgave 19
Kruis in cirkel Examen 2011-II Opgave 16,17
Bushalte Examen 2011-I Opgave 10
Golfplaat Examen 2010-II Opgave 12,13,14
Tetraëder van Bottrop Examen 2010-I Opgave 5,6
Bumpersticker Examen 2009-II Opgave 15
Atomium Examen 2009-II Opgave 7
Kaas Examen 2009-II Opgave 2
Bedankt voor je inzet! Examen 2009-I Opgave 11
Kelderluik Examen 2000-II Opgave 18,19

Constructies

Balk!? Examen 2015-II Opgave 13
Theedoosje Examen 2015-I Opgave 7,8
Prisma Examen 2014-II Opgave 16,17
Theezakje Examen 2014-I Opgave 17
Bloembak Examen 2014-I Opgave 8
Afgeknotte piramide Examen 2013-II Opgave 4
Lichaam Examen 2013-I Opgave 18
Hearst Tower Examen 2013-I Opgave 8
Maatschepje Examen 2012-II Opgave 7
Prisma Examen 2012-I Opgave 5
Vuilnisbak Examen 2011-II Opgave 11
Lichaam in kubus Examen 2011-I Opgave 7,8
Klimhal Examen 2010-II Opgave 7
Tetraëder van Bottrop Examen 2010-I Opgave 7
Bumpersticker Examen 2009-II Opgave 17
Atomium Examen 2009-II Opgave 6
Bedankt voor je inzet! Examen 2009-I Opgave 13

Gelijkvormigheid

Boeien Examen 2015-II Opgave 17
Karaf Examen 2014-II Opgave 7
Kegels en kubus Examen 2013-II Opgave 15
Vuilnisbak Examen 2011-II Opgave 12

Hoeken

Van een rechte naar een scheve cilinder Examen 2015-II Opgave 19,20
Prisma Examen 2014-II Opgave 15
Hearst Tower Examen 2013-I Opgave 7
Kegelkunstwerk Examen 2012-II Opgave 20
Tetraëder van Bottrop Examen 2010-I Opgave 5
Bedankt voor je inzet! Examen 2009-I Opgave 12

Inhoud

Boeien Examen 2015-II Opgave 18
Theedoosje Examen 2015-I Opgave 9
Gebroken functies Examen 2015-I Opgave 2
Karaf Examen 2014-II Opgave 9
Bloembak Examen 2014-I Opgave 10
Kegels en kubus Examen 2013-II Opgave 14
Zuinig inpakken Examen 2013-II Opgave 12
Lichaam Examen 2013-I Opgave 17
Hearst Tower Examen 2013-I Opgave 9
Maatschepje Examen 2012-II Opgave 8,9
Ei Examen 2012-I Opgave 18
Prisma Examen 2012-I Opgave 6
Vuilnisbak Examen 2011-II Opgave 10,12
Tonregel van Kepler Examen 2011-II Opgave 1,2
Toiletpapier Examen 2011-I Opgave 14,15
Lichaam in kubus Examen 2011-I Opgave 9
Klimhal Examen 2010-II Opgave 8
Bloempot Examen 2010-I Opgave 14,15
Bedankt voor je inzet! Examen 2009-I Opgave 14

Oppervlakte

Balk!? Examen 2015-II Opgave 12
De oppervlakte van driehoek ABC Examen 2015-I Opgave 19
Karaf Examen 2014-II Opgave 8
Bloembak Examen 2014-I Opgave 9
Zuinig inpakken Examen 2013-II Opgave 11
Afgeknotte piramide Examen 2013-II Opgave 5
Lichaam Examen 2013-I Opgave 19
Ei Examen 2012-I Opgave 19
Satellieten Examen 2012-I Opgave 15
Prisma Examen 2012-I Opgave 6
Toiletpapier Examen 2011-I Opgave 17
Water en zwaartekracht Examen 2010-II Opgave 16
Klimhal Examen 2010-II Opgave 9
Wortelfunctie en raaklijn Examen 2009-II Opgave 19
Atomium Examen 2009-II Opgave 5
Kaas Examen 2009-II Opgave 1
Bedankt voor je inzet! Examen 2009-I Opgave 10
Twee lijnen en een driehoek Examen 2004-II Opgave 17

Overige vraagstukken

Satellieten Examen 2012-I Opgave 14

Statistiek
(frequentietabellen, polygonen, centrum- en spreidingsmaten, boxplot)

Broze botten Examen 2007-II Opgave 1
Alcohol en rijvaardigheid Examen 2005-I Opgave 8
Bevolkingsgroei Examen 2005-I Opgave 18
Zeehonden Examen 2004-I Opgave 17
Kalveren Examen 2003-II Opgave 1
Zwangerschapsduur Examen 2002-I Opgave 12
Melkpakken vullen Examen 2000-II Opgave 5
Bestrijdingsmiddelen Examen 2000-I Opgave 7,8

Veranderingen
Grafiek van een logaritme Examen 2013-I Opgave 15
Koffiekan Examen 2008-II Opgave 11
Derdemacht en logaritme Examen 2007-II Opgave 12
Bacteriecultuur Examen 2004-II Opgave 2
Zeehonden Examen 2004-I Opgave 14
Hartfrequentie Examen 2003-II Opgave 10
Medicijnen Examen 2003-I Opgave 13
Fruitvliegjes Examen 2000-I Opgave 11