Algemene vaardigheden

Differentiëren
Formules omwerken
Formules opstellen
Grafiek aflezen
Grafiek tekenen
Lengte verbindingslijnstuk
Limieten en asymptoten
Translaties en vermenigvuldigingen
Vergelijkingen en ongelijkheden (exact/algebraïsch)
Vergelijkingen en ongelijkheden

Exponentiële en logaritmische formules

Differentiëren
Formules omwerken
Formules opstellen
Limieten en asymptoten
Overige vraagstukken
Translaties en vermenigvuldigingen
Vergelijkingen en ongelijkheden (exact/algebraïsch)
Vergelijkingen en ongelijkheden

Formules met twee of meer variabelen

Goniometrie

Differentiëren
Formules opstellen
Grafiek tekenen
Overige vraagstukken
Translaties en vermenigvuldigingen
Vergelijkingen en ongelijkheden

Lineaire formules

Logistische formules

Kansrekening

Vermenigvuldigingsregel, somregel, permutaties, combinaties
Vaasmodel, complementregel, binomiale verdeling, voorwaardelijke kansen
Verwachtingswaarde, formules

Normale verdeling

Optimaliseren

(Ruimte)meetkunde

Afstanden
Constructies
Gelijkvormigheid
Hoeken
Inhoud
Oppervlakte
Overige vraagstukken

Statistiek
(frequentietabellen, polygonen, centrum- en spreidingsmaten)

Veranderingen
(toenamediagrammen, differentiequotiënten)